inne

  • 01-16.pdf

    Instrukcja obsługi samochodowego radia PHILIPS PALADIN 551 z lat 1957-1959. Wtedy kosztowało 315 marek. Dzisiaj około 500 euro. Było montowane w Mercedesach ,,Pontonach", i w pierwszych ,,Trapezach"

Script logo   StudioStrona.pl