2 Rajd 1001 Jezior cz.2

  • Alpine Renault A-110 załogi: Krzysztof Komornicki / Zygmunt Wiśniowski, zdjęcie z archiwum Alfreda ,,Alka" Ślizienia.Foto: Aleksander Kurzius, prawa autorskie zastrzeżone

    Alpine Renault A-110 załogi: Krzysztof Komornicki / Zygmunt Wiśniowski, zdjęcie z archiwum Alfreda ,,Alka" Ślizienia.Foto: Aleksander Kurzius, prawa autorskie zastrzeżone

Script logo   StudioStrona.pl