inne

Styczeń 1981. Moje R-5 Turbo właśnie przyjechało do Warszawy (ulica Oszmiańska)

  • R-5 Turbo

    R-5 Turbo

  • R-5 Turbo

    R-5 Turbo

  • Linia montażowa Poloneza, źródło: Technika Motoryzacyjna 3/81, fot. Stanisław Dąbrowiecki

    Linia montażowa Poloneza, źródło: Technika Motoryzacyjna 3/81, fot. Stanisław Dąbrowiecki

Script logo   StudioStrona.pl