Rajd Tatry

  • Załoga: Maciej Stawowiak / Jan Czyżyk. Foto: Jindřich Lasík

    Załoga: Maciej Stawowiak / Jan Czyżyk. Foto: Jindřich Lasík

  • Załoga: Maciej Stawowiak / Jan Czyżyk. Foto: Jindřich Lasík

    Załoga: Maciej Stawowiak / Jan Czyżyk. Foto: Jindřich Lasík

  • Na zdjęciu od lewej: Roman Skonecki, Maciej Stawowiak, Bogdan Grudzień i Wacław Adamczyk. Foto: Jindřich Lasík

    Na zdjęciu od lewej: Roman Skonecki, Maciej Stawowiak, Bogdan Grudzień i Wacław Adamczyk. Foto: Jindřich Lasík

Script logo   StudioStrona.pl