zdjęcia

  • Autor: Robert Brykała. Takie samochody: Warszawa M 20 i Syrena 102 startowały w rajdach do Mistrzostw Polski

    Autor: Robert Brykała. Takie samochody: Warszawa M 20 i Syrena 102 startowały w rajdach do Mistrzostw Polski

  • Autor: Łukasz Wasilczuk. Polacy startowali na Syrenach 102 również w Rajdzie Monte Carlo, a nawet dojeżdżali do mety – Stanisław Wierzba / Longin Bielak byli sklasyfikowani na 210 miejscu, a Marcin Zatoń i Marek Wachowski na miejscu 222.

    Autor: Łukasz Wasilczuk. Polacy startowali na Syrenach 102 również w Rajdzie Monte Carlo, a nawet dojeżdżali do mety – Stanisław Wierzba / Longin Bielak byli sklasyfikowani na 210 miejscu, a Marcin Zatoń i Marek Wachowski na miejscu 222.

Script logo   StudioStrona.pl